Czwartek 8 czerwca

Dzień organizatorski (tylko dla uczestników/osób funkcyjnych! przyjazd osób funkcyjnych, przygotowanie grodziska i materiałów do święta Stado)
Od godzin popołudniowych będą przyjmowani pozostali uczestnicy święta.


Piątek 9 czerwca

9:00 obrzęd otwarcia
9:30-9:45 wstęp do sypanek piaskowych (krótkie omówienie)
9:45 rozpoczęcie sypanek piaskowych
majenie grodziska
10:00 warsztat pieśni obrzędowych
10:30 warsztat kowalski z opowiadaniem o Bogu Kowalu
12:00 obrzęd kosoplecin i postrzyżyn
13:00-14:30 przerwa obiadowa
14:45 stawianie Słupa Majowego
15:30 igrzyska słowiańskie
18:00 zakończenie sypanek piaskowych
18:30-19:30 „Opowieści o szeptuchach – relacje badaczy kultury Podlasia” – Adrian Tyszka i Mirosław Maliszewski
20:00 Klechdy słowiańskie Szymona Góralczyka
21:00 koncert zespołu Percival (historyczny)

Tylko dla uczestników:

22.15 obrzęd przywitania Rusałek
23.00 biesiada „na pół gwizdka”

Sobota 10 czerwca

9:00 warsztaty motanek
10:00 akademia młodego Słowianina
10:30 Wykład Filipa Kuklewskiego „Kultura seksualna Słowian”
12:00 warsztaty plecenia wianków
przygotowanie wianków na obrzęd
warsztaty pieśni obrzędowych
13.30-15.00 przerwa obiadowa
15.30 rozpoczęcie pochodu
16:15 obrzęd główny – Trzeba ofiarna
17:00 igrzyska słowiańskie
19:30 koncert legendy krakowskiego underground alternative etnofolk – zespół Żmij

Tylko dla uczestników:

około 21:00 pochód ofiarny dla rusałek i demonów wodnych
około północy obrzęd uczczenia Przodków

Niedziela 11 czerwca

10:00 akademia młodego Słowianina
11:00 sypanki piaskowe – warsztaty
12:00 obrzęd odprowadzenia rusałek
około 13:00 spotkanie organizatorskie
około 14:00 obrzęd zamknięcia